PROJEKTY A AKCE

Připravujeme na leden 2016

Velký slalom zákoníkem práce. To je další akce, kterou připravujeme především pro naše klienty, aby lépe ustáli své podnikatelské povinnosti při zaměstnávání lidí. Jako obvykle to bude jednak poučné, ale i zábavné. Akci plánujeme na 29.ledna 2016. Nyní si lámeme hlavu s tím, jaké překvapení pro návštěvníky akce připravíme. Tentokrát to bude akce se vstupným, které pokryje náklady na chutné občerstvení. Přihlásit se už předem může kdokoliv. Akce bude někde ve středu města s kapacitou kolem šedesáti lidí. Přednost budou mít ti, co se včas přihlásí.

Velká vizita podnikatelské praxe 2015

Další akce, která proběhla v listopaud 2015, se zaměřila jednak na novinky v daňových zákonech, ale i na poznatky z kontrol prováděných finančními úřady. Zabývali jsme se i tím, jak jsou při kontrolách uplatňována takzvaná "Déčka" - nařízení, která mají sjednotit postupy správců daní. Akce byla prošpikována skutečnými událostmi v této oblasti. Nechceme strašit, jen chceme přesvědčit, že je čas podnikání brát poněkud vážněji. Děkujeme všem a kdo se zúčastnili.

Bezplatná akce podporující podnikatelskou veřejnost

Špekáčkobraní byla jednou z prvních společných akcí dobrovolného sdružení odborníků a firem, které spojuje snaha o přispění ke zlepšování našeho podnikatelského prostředí a vnímání podnikatelů, jako nedílné součásti naší moderní společnosti.

Spojuje nás úsilí o

* podnikání podle pravidel řádného hospodaření a respektování předpisů

* vstřícnost a snaha uspět díky kvalitě svých produktů a dobrému vztahu k zákazníkovi

* boj proti nekalým praktikám a současně i snaha pomoci druhým

* slušnost

Nejsme komorou, asociací, spolkem ani sdružením. Nevybíráme poplatky, nikoho k ničemu nenutíme, jen o sobě vzájemně víme. Pokud máte k životu a k podnikání podobný postoj jako my, připojte se. Špekáčkobraní proběhlo dne 19.6.2015 v 19.00hod. v restauraci KOROK v Těšanech.

Projekt na ochranu před novými triky a opakovanými chybami.

Kolik lidí sedí ve svých funkcích, aniž by k tomu splňovali odborné i morální předpoklady? Řeč není jen o politicích, ale především o manažerech firem. Ti se často dopouštějí fatálních pochybení z neznalosti základních předpisů, které platí pro naše podnikatelské prostředí. Proto jsme se rozhodli školit lektory zaměřené na vzdělávání manažerů. V první fázi přinese značný pokrok třeba jen to, když se poukáže na nejčastější chyby a vysvětlí se, jak jim předcházet. Zájemci o školení lektorů se mohou hlásit v naší administraci.

Vybraná témata ředitele školícího centra:

Obce spolky, organizace, kluby a jiná uskupení si mohou objednat předášku na následující témata, nebo po dohodě s panem ředitelem i další témata
1. Jak se vyhnout dluhové pasti?

Zabývá se vznikem dluhů i tím, jak fungují, jak jsou právně jištěné a jak se jim vyhnout, nebo jak je řešit.                           

2. Práce a bezpráce.

Týká se prostředí práce a nezaměstnanosti. Odpovídá na otázky spojené se ztrátou práce a pomáhá najít cesty k jejímu
znovunalezení.                                                      

3. Hop na špek, aneb jak si nenaběhnout.

Reklamní triky a vytahování peněz z kapes lidí. Ukazuje správný postup při odvrácení snahy o to, aby byla uzavřena nevýhodná smlouva, ze které nejde odstoupit                              

4. Bezpečná práce s nebezpečnými nástroji.

Do domácností se dostává stále více nástrojů, které donedávna byly jen výsadou firem a školených pracovníků. Přibývá tedy i úrazů a škod. Jak užívat bezpečně nebezpečné nástroje a co už způsobily? Varování před chybami a doporučené postupy a opatření.                     

Další přednášky se připravují v souladu s požadavky na jejich obsahovou náplň.

V případě zájmu o doprovodný program zahrnuje tak ještě tříhodinový kulturní program se skupinou
Sedlo Brno k tanci a poslechu.

Podmínky
a podrobnosti Vám sdělíme a termín naplánujeme

*************************************************************************************************************************************

Projekt Výuka českého jazyka

Zahájili jsme doučování českého jazyka jednak pro cizince, ale rovněž i pro naše manažery.

Ukázalo se, že některé písemné projevy některých manažerů odpovídají tomu, že se na základní škole věnovali více jiným předmětům a neblahý vliv měly a mají i zprávy sms. Sestavit srozumitelný dokument a navíc bez chyb, je pro některé manažery problém. Stejný problém je pro ně i usednutí do školních lavic. Využíváme tedy modelu individuálních konzultací v čase, který manažerovi nejlépe vyhovuje. Přihlásit se může každý na našich kontaktních spojeních. Zárukou je rychlost diskrétonost a dosažení výsledku. Výuka probíhá nikoliv v podobě přednášky teorií, ale používány jsou praktické pomůcky, které napomohou použít správné gramatické tvary. Velký význam je kladen na skladbu vět tak, aby dokument splňoval požadavky n svou výpovědní hodnotu a autor se nemusel obávat jeho veřejného čtení.

Přihlaste se i Vy a zbavte se problémů s gramatikou a jazykem, pokud zastáváte důležitou funkci.

 

Novinky

Firemní semináře

02.08.2015 17:08
Spustili jsme dlouho připravovanou novinku - FIREMNÍ SEMINÁŘE. Je to reakce na přání našich zákazníků, kteří chtějí ušetřit a přizpůsobit vzdělávání svých lidí svým skutečným potřebám. Sestavili jsme strukturu semináře a na základě požadavků firmy se zaměříme především na ty oblasti,...

O kurzu "Podnikání v kostce"

23.04.2015 15:42
Nepředpokládali jsme, že zájem o tento kurz projeví i podnikatelé, kteří jsou již delší dobu ne zcela úspěšými podnikateli. Obvykle přicházejí proto, že se jaksi rozplynuly jejich představy o úspěchu a skvělých příjmech. Vracíme je tedy do reality a na zem. Ukazujeme, že podnikatelská praxe...

Důvěryhodná firma

30.01.2015 05:37
 Štěstí se na nás usmálo. Zazvonil telefon a v něm se ozval ženský hlas, který mi slavnostně oznamoval, že jsme byly oceneni jako důvěryhodná firma. Jaká radost, jaké štěstí! Ve skutečnosti se není ani čemu divit.   Proč jsme důvěryhodní? Nepotřebuji to někam vysvětlovat, ani zdůvodňovat....

Za co může být podnikatel pokutován?

18.01.2015 12:07
To je otázka, nadjejíž vyslovením se podivujeme. Podnikatel může být pokutovánpředevším za porušování podnikatelských pravidel. Každýzákon, vyhláška, předpis, či norma je dána nějakým omezeníma jeho překročení je pokutováno. Tak, jak může být pokutovánanedostatečná míra natočeného piva, stejně může...

A co takhle čeština pánové!

27.12.2014 09:01
Některé písemné projevy jsou opravdu k pousmání. Pokud dělá chyby sekretářka, je možné jí vyměnit, či potrestat, v lepším případě poslat na doškolení. Pokud to ale dělá špičkový manažer, tam už je to horší. Naposledy jsme se pozastavovali nad chybami zveřejněnými z úřadu vlády a byla to pěkná...

Palác Padowetz

08.12.2014 22:31
Tak to je Palác Padowetz. Významná budova hned naproti pošty u hlavního nádraží. Sem se soustředí všechny činnosti firmy.

Hospodaření podnikatelů

06.12.2014 12:30
Jak podnikatelé hospodaří a jak by hospodařit měli, se dočtete v tomto dnešním článku. Článek je inspirován praxí a nejčastějšími problémy podnikatelů. Kdo je dobrý hospodář?Asi si každý dovede představit hospodáře, jak jede na žebřiňáku taženém koňmi a veze si seno...

VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ

25.11.2014 11:03
10:19 17.11.2014 Postavení ředitele ve firmě je ze všech pracovních pozic tou nejnáročnější pracovní pozicí. Ředitel obvykle nemá nad sebou nikoho, kdo by dbal jeho práv a požadavků, ale sám musí řešit příkazy a rozhodnutí majitelů, často ve vazbě na to, zda a jak je jejich...
počítadlo.abz.cz

Zajímavosti z podnikatelského prostředí

Přání a předsevzetí

31.12.2015 14:20
Zajímavá přání:1/ Přejeme Vám, aby se Vám vyplnilo to, co ve skutečnosti přejete Vy nám.2/ Přejeme Vám, abyste docílili i toho, o čem ještě nevíte, že byste na to měli cílit3/ Přejeme Vám abyste pochopili, že právě prožíváte Vaše staré zlaté časy4/ Přejeme Vám, abyste prožívali stejnou radost ze...

Velká vizita podnikatelké praxe

04.11.2015 07:58
Tak se nám podařilo nejen sesumírovat vše to, co nás od počátku roku čeká, ale současně jsme využili i poznatky z kontrol, abychom informaovali o tom, jak se vyvíjí práce finančních úřadů a jak důležitá je pečlivost a pozornost jejiž oslabení se nevyplácí. Znovu jsme svolali naše klienty, obchodní...

Manažerská příručka

08.09.2015 09:01
......a je to tady! Naplnili jsme požadavek našich zákazníků a vydali trvale platnou manažerskou příručku. Vypadá to jako zázrak? Možná ano, vzhledem k vývojovým změnám ve všech zákonech se to jeví jako neuskutečnitelné. Šestistránková příručka obsahuje dvě důležité věci. Základní informace...

Nadměrné odpočty

28.07.2015 08:20
Je zcela zřetelné, že v souvislosti se změnou Daňového řádu k 1.1.2015 finanční úřady přitvrdily a žádají od nově vzniklých podnikatelských subjektů předložení jejich podnikatelských plánů. Důvodem je řada nově vzniklých firem, které se snažily získat vysoké nadměrné odpočty z DPH v souvislosti se...

Špekáčkobraní

07.05.2015 09:25
Patnáctileté zkušenosti v podnikání,navazující na předchozí praxi, nám potvrdily platnost prvotní myšlenky, že lze podnikat podle pravidel, pokud cílem podnikatele není snaha o rychlé zbohatnutí za cenu ryzika vysokého trestu.Celá podstata podnikání spočívá v efektivním hospodaření a...

Nepleťte se

03.03.2015 12:09
Podnikání nespočívá jen v tom, že se trží peníze za prodávaný produkt. Povinností, které podnikatel má, je víc než dost. A někteří na to přicházejí prostřednictvím pokut. Možná, že by stálo za úvahu pokutám předcházet a zeptat se, jak to vlastně má být. Zkuste si najít vhodný produkt na portále...

Pod drobnohledem

28.01.2015 11:08
Zákonodárci nám poněkud "přisolili" výši pokut za porušovánípravidel a nelze než očekávat, že brzy vyrazí na lov. Tak trochu jsme pátrali,kde je možné něco ulovit. A skutečně náš revír je plný lovné zvěře. Stačí jennamířit a stisknout.Více se dočtete na www.pomocpodnikateli.cz

Šetření na účetnictví se prodraží

27.12.2014 08:50
Je zcela evidentní, že rozdíl mezi profesionální prací a amaterskými postupy je markantní.Rozhodl jsem se, že jako správný chalupář provedu nátěry na své chalupě. Po poradě s majitelem velké firmy (měl to napsané na zádech a pod tím ještě "POMOHU VÁM"), jsem nakoupil barvy, štětce, ředidla a s...

Daně občas i pobaví

20.12.2014 12:59
Jaké to bylo překvapení, když podnikateli namísto nadměrnéhoodpočtu doměřili daň. Ještě nyní v době, kdy už je dost dobře propracovánsystém sledování daňové stopy produktů, si někteří myslí, že stát je tu proto,aby se z něj čerpaly jednoduchým způsobem peníze. Ti, co to zkoušeli...

Daňové stopy

13.12.2014 13:20
Finanční úřady sledují daňovou stopu všech produktů. Může se tak stát, že neopatrností a neprověřením nových obchodních partnerů se může i svědomitý a poctivý podnikatel dostat do vážných problémů. Doporučuje se proto všechny obchodní vztahy zajistit písemnou smlouvou a ověřit, zda protistrana je...

Doporučujeme

Vyhledávače

04.11.2015 08:04
Dali jsme si práci s tím, co a jak poskytují vyhledávače na internetu, který plně nahradil dřívější nástroj vyhledávání - telefonní seznam. V telefonním seznamu se vyhledávalo podle abecedy a pak teprve bylo nutno posoudit, zda je subjekt vhodný. Vyhledávače posouvají na čelní místa subjekty podle...

Kdo se baví?

11.10.2015 17:02
Ono to zas asi tak k pobavení není. Samozřejmě se díváme, co se kolem nás děje a jak je možné, že vyrostlo tolik nových subjektů, které jsou schopny učit podnikatele. Ale čemu je učí? Je zajímavé sledovat některá videa s prezentacemi, kde přednášející se staví do role Neználka, který ale na něco...

Podnikatelký záměr

02.08.2015 17:16
Zakládáte s.r.o.? Chcete být plátce DPH?Možná vás zaskočí požadavek finančního úřadu na předložení podnikatelkého záměru. Doposud chtěly vidět podnikatelký záměr jen banky, pokud žádal podnikatel o úvěr. Je pochopitelné, proč se tak děje. Fianční úřady odhalily snahy některých podnikatelů o vrácení...

Obraťte se

03.03.2015 12:13
Našli jsme v Brně účetní firmu, která je v tomto oboru něčím neobvyklým. Nepočítají cenu na zpracované položky, ale jen jako podíl na růstu úspěchu svého zákazníka. Usilují o to, aby dobře rozuměl svým účetním výstupům a začal si své hospodaření řídit a usměrňovat sám. Už to není účetní, která na...

Inspekce práce přitvrzuje!

15.01.2015 14:35
 V tichosti, ale důsledně narůsají výše pokut za porušování ustanovení zakotvených v Zákoníku práce. Ten sám o sobě nemá žádné sankce a může se tedy zdát, že není problém. Opak je ale pravdou! Sankce za porušování zákoníku práce obstarává zákon o inspekci práce. Ten. kdo se chce zapotit, ať do...

Uložte účetní závěrky

27.12.2014 08:41
Běží poslední dny, v nichž musíte podle zákona uložit účetní závěrku do sbírky listin na Obchodním rejstříku. V podstatě se může zdát, že je to nedůležité, ale sankce za neuložení od prvního ledna značně povýšily a je tu ještě druhý úhle pohledu.Je nás stále více, kteří před tím, než naváží nové...

Pozor na účetnictví

13.12.2014 13:38
Od 1.1.2015 nastává mnoho změn prakticky ve všech zákonech, podle kterých se účetnictví podnikatelů  řídí. Od tohoto roku by bylo velkým rizikem svěřit své účtování někomu, kdo není schopen poskytnout smluvní záruku za kvalitu své práce. Vzhledem k vysokým sankcím za porušování zákonů nabádáme...

Pro pobavení

Kontroly na FÚ

04.11.2015 08:13
Jsme často žádáni o to, abychom zastupovali podnikatele, kteří byly vyzváni k nějakému prokazování. Možná by tento článek nepatřil do kategorie pro pobavení, ale pracovníci kontroly nás znají a tak se setkáváme s úsměvem na jejich tváři ještě před zahájením jednání. Ten úsměv se váže k naivitě...

Zajíc v pytli

28.07.2015 12:57
Kontaktovala nás další firma, která by ráda využila našich skvělých schopností a ještě raději by nám přidělila zakázky, kterých má opravdu přehršel a neví si s nimi rady. Potřebují prý někoho, kdo zaručuje kvalitu svým dobrým jménem. My jsme právě ti vybraní, kteří by se nejlépe k té věci...

Možná se nezdá....

05.04.2015 08:40
Možná se nezdá být zábavné, když finanční úřad doměří hloupost. Ta je také jedním z častých důvodů doměrků. Hloupé šizení na daních se nevyplácí a navíc způsobuje posměch. Malá restaurace byla provozována dlouho bez povšimnutí institucí. Provozovatel se choval podobně, jakoby kopíroval fuškaře...

Prohlášení poplatníka

10.01.2015 16:56
Jaký já jsem poplatník a co pořád mám prohlašovat? Já jsem technolog a letos, zase jako v loňském roce, za mnou přišla účetní s úšklebkem, abych vyplnil Prohlášení. Tu krávu jsem loni sjezdil, že mi neuplatnila úroky z hypotéky. Musel jsem se o tom dozvědět až od známého na horách. A té "dámě" se...

Odpověď na reklamaci

07.01.2015 16:24
Zdánlivě banální případ obyčejné reklamace produktu vyvolal překvapení, jaké tu ještě nebylo. Do případu se vložil sám šéf a napsal vyjádření, jímž se snažil reklamaci smést ze stolu jako neoprávněnou. Všechny podmínky pro oprávněnou reklamaci byly sice splněny, ale co kdyby se takto...

Daňová groteska: Zedník si dal do nákladů podprsenku

19.12.2014 17:07
www.novinky.cz/finance/356083-danova-groteska-zednik-si-dal-do-nakladu-podprsenku.html

Hurá do podnikání

18.12.2014 05:40
Už mě opravdu nebavilo to věčné vysedávání na úřadě, vyčkávání konce pracovní doby, poslouchání toho blbce, co si vymýšlel stále nové a ještě nesmyslnější úkoly, než doposud a to trapné zvyšování mzdy, kdy namísto očekávaných a televizí prezentovaných pěti procent se navýšení objevilo na výplatní...

Jak dlužník komunikuje?

16.12.2014 06:53
(Pomozte nám rozšířit proces vymáhání o další výmluvy. Ty nejlepší přidáme a zpublikujeme). telefonát: Věřitel: Zjistili jsme, že jste nám dosud neuhradil fakturu po splatnosti. Dlužník: Jakou fakturu? Já žádnou od Vás nemám. Můžete mi jí prosím poslat znovu? Hned to zaplatím. Věřitel: Dobře...