Hospodaření podnikatelů

06.12.2014 12:30

Jak podnikatelé hospodaří a jak by hospodařit měli, se dočtete v tomto dnešním článku. Článek je inspirován praxí a nejčastějšími problémy podnikatelů.

Kdo je dobrý hospodář?

Asi si každý dovede představit hospodáře, jak jede na žebřiňáku taženém koňmi a veze si seno k uskladnění, aby měl čím v zimě krmit, nebo i podestlat. To je ale obrázek, patřící spíše do historie. Dnešní hospodář už tak často na žebřiňáku nejede a používá SUV nebo nějaký crossver či jiný znak svého podnikatelského úspěchu.
Dobrý hospodář se ale nepozná podle toho na čem, či v čem jede, ale jak hospodaří. Dříve se snadno zjistilo, že se neurodilo a vina hospodáře byla jasně zřetelná. Dnes je výsledek hospodaření skryt před zraky veřejnosti v účetnictví a posoudit, kdo je dobrý hospodář mohou jen ti, kteří se v účetních výkazech orientují...ke škodě mnohých odběratelů a zákazníků.

Stále platí...

Stále platí, že dobrým hospodářem je ten, kdo

  • dobře zvažuje, za co a kolik utratí
  • snaží se stejně zdravě šetřit, jako i riskovat
  • udržuje přehled a pořádek ve svých věcech
  • disponuje morálkou a tvrdým, ale slušným jednáním
  • platí své závazky a neodpouští dluhy svým dlužníkům
  • dobře si vybírá své obchodní partnery i zaměstnance
  • snaží se být spravedlivý

Nezbytné předpoklady :

Úspěšně hospodařit na poli podnikání není možné bez patřičné přípravy. Podnikatel musí vědět, jaké ho čekají překážky, čemu bude muset čelit a co překonávat. Musí si umět hodně dobře rozpočítat peníze, aby byl schopen platit svůj provoz a aby mu po nezbytných investicích zbylo i něco pro sebe.

A jaký je stav?

V současné době je však obraz podnikatelského prostředí poněkud jiný. Mnozí podnikatelé utrácejí tržby, jakoby se domnívali, že jejich živnostenské oprávnění je jen jiným způsobem získávání odměny za odvedenou práci. Stále se chovají jakoby byli těmi zaměstnanci, za které vše řeší jejich zaměstnavatel. Často zapomínají na povinné odvody, rádi pozapomínají zaplatit za to, co si objednali a čekají až do poslední chvíle vymáhání, kdy už jim hrozí ztráta vlastního majetku. V roli zaměstnavatele se někteří chovají jako otrokáři, kteří nevědí, že platí zákoník práce a pravidla, která nás oddělují od takových oblastí, kde pravidla nejsou. Neuvědomují si, že se tak sami stávají kasičkou pro stát, který si pomocí sankcí, pokut a úroků z prodlení od nich kdykoliv peníze vybere za porušování předpisů.

Jak předcházet škodám?

Nejlépe je nastudovat platné předpisy a pokusit se "hrát podle pravidel" a nutit k tomu i ty ostatní. Pokud budou mezi námi trpěni ti, kteří pravidla úmyslně porušují pro získání jen své výhody, bude to vždy ke škodě všech. Pro zájemce o aktuální informace z podnikatelského prostředí u nás najdete zajímavé kurzy, nebo i poradenství.

Autor: J.Novotný