Za co může být podnikatel pokutován?

18.01.2015 12:07

To je otázka, nad
jejíž vyslovením se podivujeme. Podnikatel může být pokutován
především za porušování podnikatelských pravidel. Každý
zákon, vyhláška, předpis, či norma je dána nějakým omezením
a jeho překročení je pokutováno. Tak, jak může být pokutována
nedostatečná míra natočeného piva, stejně může být
pokutována i nesprávně označená provozovna, špatný technický
stav vozidla, nebo špinavé záchody. Pokutovány jsou prohřešky
na úseku obchodu, zaměstnanosti, technologií, nebo vadných
produktů. Pokuty jsou i za nesprávnou administrativu a vykazování.
Z tohoto pohledu je pokutováno vše, co se nedělá řádně podle
předem nastavených pravidel. Diví se jen ti, co se s pravidly
předem neseznámili.