Evidence docházky (přítomnosti na pracovišti)

02.01.2018 10:12

Vedení evidence docházky je zákonem stanovená povinnost pro všechny
zaměstnavatele bez ohledu na to, zda je zaměstnancem rodinný
příslušník, nebo zda jde o malou firmu s jedním zaměstnancem.
Absence evidence docházky přinese zaměstnavateli sankci stejně
jako nesprávně vedená evidence, která není dostatečně průkazná
a jednoznačná. 

Častou chybou je nahrazování evidence přítomnosti na pracovišti evidencí
příchodů a odchodů. V knize příchodů často chybějí údaje o
přerušení práce z důvodu přestávky, či z jiných důvodů a
proto kniha příchodů evidenci přítomnosti na pracovišti
nenahrazuje (viz náš vybrané kurzy na portále EKOTERN servis).
Chybou jsou i neúplné evidence kde absentuje název zaměstnavatele,
období a podpisy stvrzující pravdivost údajů. Tam kde evidence
vykazuje vždy přesně stejné časy příchodů a odchodů (7.00 -
16.30) lze také velmi úspěšně pochybovat o autentičnosti a
vyvolává to potřebu hlouběji zkoumat pravdivost ostatních
evidencí.