O jednatelovi

10.01.2018 05:30

Je jednatel zaměstnanec nebo ne? Po dlouhých tahanicích se dospělo k tomu, že zaměstnancem být nemůže, protože by nemohl nést plnou odpovědnost za své jednání a byl by zbytečně chráněn zákoníkem práce. Aby se ale necítil být ošizen, je mu umžněno z příjmů odvádět odvody a daně, jakoby zaměstnancem byl. Nemá sice třeba dovolenou, ale může být nepřítomen, pokud na to má odvahu.

Je tu ale ještě jeden pohled. Nění-li jednatel zaměstnanec a má tedy s firmou, za kterou jedná uzavřenu jednatelskou smlouvu, což je kategorie obchodních smluv, je tedy sám za sebe v pozici podnikatelské a pokud si přidělí odměnu přesahující částku 1.mil za dvanáct po sobě jsoucích měsíců, měl by se stát plátcem daně z přidané hodnoty. Jak se to ale udělá to se ještě neví. Danil bych ze superhrubé mzdy a pak se stát bude mít! Nemyslíte? Špičkových zaměstnanců státních firem politiků a dalších nepodnikajících příjemců vysokých platů se to nedotkne. Nejsou přece v pozici podnikatele!