Špekáčkobraní

07.05.2015 09:25

Patnáctileté zkušenosti v podnikání,navazující na předchozí praxi, nám potvrdily platnost prvotní myšlenky, že lze podnikat podle pravidel, pokud cílem podnikatele není snaha o rychlé zbohatnutí za cenu ryzika vysokého trestu.

Celá podstata podnikání spočívá v efektivním hospodaření a vnímání potřeb zákazníků, obchodních partnerů, zaměstnanců a státu. Ten kdo nemá smysl pro pořádek a cit pro korektní jednání, vrozenou slušnost, snahu vnímat potřeby svého okolí, by do podnikání vstupovat ani neměl.

Jednou z důležitých složek úspěchu je i správná kalkulace ceny prodávaného produktu, nebo služby.
Cena musí pokrývat rozumné náklady a potřebný zisk. Tam, kde se cena stanoví pouhým porovnáním s cenami konkurence hrozí nevyvážené hospodaření, které může končit krachem.

Důležitou složkou úspěchu je i schopnost motivovat a kontrolovat své spolupracovníky. Ten kdo nerozumí a nechce rozumět, jak se tvoří jeho hospodářské výsledky, se může snadno stát obětí své účetní. Té bezmezně věří především pro svou neschopnost pochopit principy hospodaření. My umíme podnikatele přivést k tomu, aby si svou firmu řídili sami a nečekali jen na informaci o tom, kdy a kolik musejí zaplatit. Účetní je v našem pojetí důležitou, ale kontrolovatelnou součástí podnikatelské praxe.


To vše si povíme s lidmi, kteří přijdou na špekáčkobraní. O termínu a místě konání Vás budeme informovat co nejdříve.

Těšíme se na setkání s Vámi.