Otázky a odpovědi

Je lépe podnikat jako fyzická osoba, či s.r.o.?

Odpověď:

To záleží na tom, z jakého důvodu se podniká. Pokud podnikatel  považuje své příjmy z podnikání jen za alternativní formu odměny za práci, pak bude asi lépe podnikat jen podle příslušného živnostnského oprávněni. Pro toho, kdo chce budovat svou firmu na pevných základech a probíjet se mezi konkurencí je lépe podnikat v    prostředí právnické osoby. Parametrů pro posuzování je ale mnohem více a záleží nejspíše i na tom, co chce podnikatel dokázat a co je schopen riskovat

Finanční úřad mi neuznal cesty podle knihy jízd. Jak se mohu bránit?

Odpověď:
Bránit se po té, co kontrola byla ukončena je nejspíš pozdě. Je třeba si uvědomit že při prokazování oprávněnosti uskutečněných    výdajů je průkazní povinnost na straně podnikatele. Finanční úřad  může tedy vznést pochybnosti a poplatník je musí vyvrátit. Je třeba především při uskutečňování pracovních cest myslet na to, že cesta může být zpochbňována a proto je vhodné si přinejmenším poznačit jména a kontaktní spojení na osoby s nimiž bylo jednáno, aby si to kontrola mohla ověřit.

Kde vzít peníze na podnikání?

Odpověď
To není správný dotaz. Mnoho lidí chce peníze a ani neví, za co by je měli utratit. Pokud si sestavíte rozumný a logický podnikatelský záměr a rozpočet, jistě přesvědčíte některého z investorů, aby Váš podnikatelský záměr zafinancoval, nebo zjistíte, že to ufinancujete sám z předpokládaných tržeb.

Uplatňuji ve svém podnikání paušální výdaje. Bylo mi řečeno, že nestačí jen evidovat příjmy. Je to tak?

Odpověď:
Ano. Poplatník, který uplatňuje paušál musí krom příjmů věst i další evidence, k nímž je povinen. Například evidenci pohledávek a majetku. Měl by si průběžně samostatně evidovat i některé druhy výdajů, jako například platby sociálního a zdravotního pojištění pro snazší sestavení přehledu po skončení zdaňovacího období.

V čem je problém švarcsystému?

Odpověď:
Firma chce ušetřit na mzdových nákladech a částečně je skrytě přenést na podnikatele. Nabídne mu o něco vyšší odměnu, než jaký by měl plat. Podnikatel si obvykle hned neuvědomí, že tržba z faktury není celá jeho a že musí počítat s odvody a daněmi. V konečném důsledku na tom podnikatel prodělá. Ještě větší problém nastane    pokud kontrola zjistí, že se jedná o skrytý pracovní poměr. Pak padají vysoké pokuty.

Jaká je cena průměrná cena za správné vedení DE a mzdy?

Odpověď:
To je opravdu dobrá otázka. Záleží vždy na tom, co od služby očekáváte. Pokud se chcete jen zbavit administratrivních úkolů a hodit to na někoho jiného, nebude cena vysoká, ale nebude ani záruka. V případě pochybení si důsledky ponesete sám. Pokud chcete mít jistotu kvalitních služeb, ptejte se na záruky za kvalitu a    obsah služeb. Cena bude vyšší, ale přinese Vám více jistoty a klidu do podnikání.

Týká se mě GDPR, když jsem jen malý živnostník?

Ano! I Vy musíte prokázat písemnými dokumenty, že chráníte osobní údaje s nimiž v rámci výkonu své činnosti přicházíte do styku. Nepodceňujte to a kontaktujte důvěryhodné odborníky.