Nadměrné odpočty

28.07.2015 08:20

Je zcela zřetelné, že v souvislosti se změnou Daňového řádu k 1.1.2015 finanční úřady přitvrdily a žádají od nově vzniklých podnikatelských subjektů předložení jejich podnikatelských plánů. Důvodem je řada nově vzniklých firem, které se snažily získat vysoké nadměrné odpočty z DPH v souvislosti se zřizovacími výdaji a následné ukončení jejich činnosti. Zpracování podnikatelkých plánů vyžaduje mnohem více práce, než jen vypsání nějakého formuláře. Ten, kdo svůj podnikatelký plán neumí sestavit, bude nejspíš velmi obtížně získávat své místo na trhu. Pomoc se sestavením podnikatelského plánu nebude levnou záležitostí. Je ale skutečností, že cílem je vyřadit z podnikatelkého prostředí takové podnikatele, kterým principy hospodaření a dodržování pravidel nic neříká.