Prověřte svou účetní

19.12.2017 05:24

Jednou z nových povinností podnikatele je zajistit, aby i Zpracovatel osobních údajů, které mu Správce svěřuje garantoval jejich ochranu. Pokud Zpracovatel ochranu nemůže garantovat vlivem podmínek v nichž údaje zpracovává, je třeba změnit poskytovatele účetních služeb, protože v případě úniku osobních údajů od zpracovatele by tak zprávce nesl stejnou odpovědnost, jako by osobní údaje unikly u něj.