PROJEKTY A AKCE

Ještě nejméně jedno setkání nad problematikou ochrany osobních dat plánujeme uskutečnit ještě v lednu. Bližší podrobnosti uvedeme zde a na našich portálech.

Začali jsme v části doporučujeme publikovat základní informace o evidencích. Pro mnohé budou tyto informace překvapením. Mají ale šanci se dostat k podnikatelům dříve, než je začně zkoumat kontrola.

Vyzýváme zájemce o publikování svých článků na tomto místě. Stačí zaslat článek a kontakty. Pokud bude splňovat parametry článku, tak jeji zveřejníme.

Novinky

O jednatelovi

10.01.2018 05:30
Je jednatel zaměstnanec nebo ne? Po dlouhých tahanicích se dospělo k tomu, že zaměstnancem být nemůže, protože by nemohl nést plnou odpovědnost za své jednání a byl by zbytečně chráněn zákoníkem práce. Aby se ale necítil být ošizen, je mu umžněno z příjmů odvádět odvody a daně, jakoby zaměstnancem...

GDPR

18.12.2017 14:08
V současné době poskytujeme podporu především našim stálým klientům. Připravujeme se ale pomoci se zabezpečením ochrany osobních údajů i ostatním, kteří o to požádají. S ohledem na termín 25.5.2018 doporučujeme, abyste se o problematiku ochrany osobních dat postarali co nejdříve, abyste pak...
počítadlo.abz.cz

Zajímavosti z podnikatelského prostředí

GDPR straší

18.12.2017 16:09
Na jedné straně jsou tiše čekající na to, až se bouře přežene a nedělají nic, což je chyba. Na druhé straně jsou dravci, kteří straší a vyhrožují milionovými pokutami, pokud se od nich nenecháme proškolit. My stojíme někde uprostřed. Tak, jak jsme zvyklí, přečetli jsme si zákon a učinili vše,...

Přání a předsevzetí

31.12.2015 14:20
Zajímavá přání:1/ Přejeme Vám, aby se Vám vyplnilo to, co ve skutečnosti přejete Vy nám.2/ Přejeme Vám, abyste docílili i toho, o čem ještě nevíte, že byste na to měli cílit3/ Přejeme Vám abyste pochopili, že právě prožíváte Vaše staré zlaté časy4/ Přejeme Vám, abyste prožívali stejnou radost ze...

Manažerská příručka

08.09.2015 09:01
......a je to tady! Naplnili jsme požadavek našich zákazníků a vydali trvale platnou manažerskou příručku. Vypadá to jako zázrak? Možná ano, vzhledem k vývojovým změnám ve všech zákonech se to jeví jako neuskutečnitelné. Šestistránková příručka obsahuje dvě důležité věci. Základní informace...

Nadměrné odpočty

28.07.2015 08:20
Je zcela zřetelné, že v souvislosti se změnou Daňového řádu k 1.1.2015 finanční úřady přitvrdily a žádají od nově vzniklých podnikatelských subjektů předložení jejich podnikatelských plánů. Důvodem je řada nově vzniklých firem, které se snažily získat vysoké nadměrné odpočty z DPH v souvislosti se...

Špekáčkobraní

07.05.2015 09:25
Patnáctileté zkušenosti v podnikání,navazující na předchozí praxi, nám potvrdily platnost prvotní myšlenky, že lze podnikat podle pravidel, pokud cílem podnikatele není snaha o rychlé zbohatnutí za cenu ryzika vysokého trestu.Celá podstata podnikání spočívá v efektivním hospodaření a...

Nepleťte se

03.03.2015 12:09
Podnikání nespočívá jen v tom, že se trží peníze za prodávaný produkt. Povinností, které podnikatel má, je víc než dost. A někteří na to přicházejí prostřednictvím pokut. Možná, že by stálo za úvahu pokutám předcházet a zeptat se, jak to vlastně má být. Zkuste si najít vhodný produkt na portále...

Pod drobnohledem

28.01.2015 11:08
Zákonodárci nám poněkud "přisolili" výši pokut za porušovánípravidel a nelze než očekávat, že brzy vyrazí na lov. Tak trochu jsme pátrali,kde je možné něco ulovit. A skutečně náš revír je plný lovné zvěře. Stačí jennamířit a stisknout.Více se dočtete na www.pomocpodnikateli.cz

Šetření na účetnictví se prodraží

27.12.2014 08:50
Je zcela evidentní, že rozdíl mezi profesionální prací a amaterskými postupy je markantní.Rozhodl jsem se, že jako správný chalupář provedu nátěry na své chalupě. Po poradě s majitelem velké firmy (měl to napsané na zádech a pod tím ještě "POMOHU VÁM"), jsem nakoupil barvy, štětce, ředidla a s...

Daně občas i pobaví

20.12.2014 12:59
Jaké to bylo překvapení, když podnikateli namísto nadměrnéhoodpočtu doměřili daň. Ještě nyní v době, kdy už je dost dobře propracovánsystém sledování daňové stopy produktů, si někteří myslí, že stát je tu proto,aby se z něj čerpaly jednoduchým způsobem peníze. Ti, co to zkoušeli...

Daňové stopy

13.12.2014 13:20
Finanční úřady sledují daňovou stopu všech produktů. Může se tak stát, že neopatrností a neprověřením nových obchodních partnerů se může i svědomitý a poctivý podnikatel dostat do vážných problémů. Doporučuje se proto všechny obchodní vztahy zajistit písemnou smlouvou a ověřit, zda protistrana je...

Doporučujeme

Evidence docházky (přítomnosti na pracovišti)

02.01.2018 10:15
Vedení evidence docházky je zákonem stanovená povinnost pro všechnyzaměstnavatele bez ohledu na to, zda je zaměstnancem rodinnýpříslušník, nebo zda jde o malou firmu s jedním zaměstnancem.Absence evidence docházky přinese zaměstnavateli sankci stejnějako nesprávně vedená evidence, která není...

Evidence docházky (přítomnosti na pracovišti)

02.01.2018 10:12
Vedení evidence docházky je zákonem stanovená povinnost pro všechnyzaměstnavatele bez ohledu na to, zda je zaměstnancem rodinnýpříslušník, nebo zda jde o malou firmu s jedním zaměstnancem.Absence evidence docházky přinese zaměstnavateli sankci stejnějako nesprávně vedená evidence, která není...

Prověřte svou účetní

19.12.2017 05:24
Jednou z nových povinností podnikatele je zajistit, aby i Zpracovatel osobních údajů, které mu Správce svěřuje garantoval jejich ochranu. Pokud Zpracovatel ochranu nemůže garantovat vlivem podmínek v nichž údaje zpracovává, je třeba změnit poskytovatele účetních služeb, protože v případě úniku...

Vyhledávače

04.11.2015 08:04
Dali jsme si práci s tím, co a jak poskytují vyhledávače na internetu, který plně nahradil dřívější nástroj vyhledávání - telefonní seznam. V telefonním seznamu se vyhledávalo podle abecedy a pak teprve bylo nutno posoudit, zda je subjekt vhodný. Vyhledávače posouvají na čelní místa subjekty podle...

Kdo se baví?

11.10.2015 17:02
Ono to zas asi tak k pobavení není. Samozřejmě se díváme, co se kolem nás děje a jak je možné, že vyrostlo tolik nových subjektů, které jsou schopny učit podnikatele. Ale čemu je učí? Je zajímavé sledovat některá videa s prezentacemi, kde přednášející se staví do role Neználka, který ale na něco...

Podnikatelký záměr

02.08.2015 17:16
Zakládáte s.r.o.? Chcete být plátce DPH?Možná vás zaskočí požadavek finančního úřadu na předložení podnikatelkého záměru. Doposud chtěly vidět podnikatelký záměr jen banky, pokud žádal podnikatel o úvěr. Je pochopitelné, proč se tak děje. Fianční úřady odhalily snahy některých podnikatelů o vrácení...

Obraťte se

03.03.2015 12:13
Našli jsme v Brně účetní firmu, která je v tomto oboru něčím neobvyklým. Nepočítají cenu na zpracované položky, ale jen jako podíl na růstu úspěchu svého zákazníka. Usilují o to, aby dobře rozuměl svým účetním výstupům a začal si své hospodaření řídit a usměrňovat sám. Už to není účetní, která na...

Inspekce práce přitvrzuje!

15.01.2015 14:35
 V tichosti, ale důsledně narůsají výše pokut za porušování ustanovení zakotvených v Zákoníku práce. Ten sám o sobě nemá žádné sankce a může se tedy zdát, že není problém. Opak je ale pravdou! Sankce za porušování zákoníku práce obstarává zákon o inspekci práce. Ten. kdo se chce zapotit, ať do...

Uložte účetní závěrky

27.12.2014 08:41
Běží poslední dny, v nichž musíte podle zákona uložit účetní závěrku do sbírky listin na Obchodním rejstříku. V podstatě se může zdát, že je to nedůležité, ale sankce za neuložení od prvního ledna značně povýšily a je tu ještě druhý úhle pohledu.Je nás stále více, kteří před tím, než naváží nové...

Pozor na účetnictví

13.12.2014 13:38
Od 1.1.2015 nastává mnoho změn prakticky ve všech zákonech, podle kterých se účetnictví podnikatelů  řídí. Od tohoto roku by bylo velkým rizikem svěřit své účtování někomu, kdo není schopen poskytnout smluvní záruku za kvalitu své práce. Vzhledem k vysokým sankcím za porušování zákonů nabádáme...

Pro pobavení

Kontroly na FÚ

04.11.2015 08:13
Jsme často žádáni o to, abychom zastupovali podnikatele, kteří byly vyzváni k nějakému prokazování. Možná by tento článek nepatřil do kategorie pro pobavení, ale pracovníci kontroly nás znají a tak se setkáváme s úsměvem na jejich tváři ještě před zahájením jednání. Ten úsměv se váže k naivitě...

Zajíc v pytli

28.07.2015 12:57
Kontaktovala nás další firma, která by ráda využila našich skvělých schopností a ještě raději by nám přidělila zakázky, kterých má opravdu přehršel a neví si s nimi rady. Potřebují prý někoho, kdo zaručuje kvalitu svým dobrým jménem. My jsme právě ti vybraní, kteří by se nejlépe k té věci...

Možná se nezdá....

05.04.2015 08:40
Možná se nezdá být zábavné, když finanční úřad doměří hloupost. Ta je také jedním z častých důvodů doměrků. Hloupé šizení na daních se nevyplácí a navíc způsobuje posměch. Malá restaurace byla provozována dlouho bez povšimnutí institucí. Provozovatel se choval podobně, jakoby kopíroval fuškaře...

Prohlášení poplatníka

10.01.2015 16:56
Jaký já jsem poplatník a co pořád mám prohlašovat? Já jsem technolog a letos, zase jako v loňském roce, za mnou přišla účetní s úšklebkem, abych vyplnil Prohlášení. Tu krávu jsem loni sjezdil, že mi neuplatnila úroky z hypotéky. Musel jsem se o tom dozvědět až od známého na horách. A té "dámě" se...

Odpověď na reklamaci

07.01.2015 16:24
Zdánlivě banální případ obyčejné reklamace produktu vyvolal překvapení, jaké tu ještě nebylo. Do případu se vložil sám šéf a napsal vyjádření, jímž se snažil reklamaci smést ze stolu jako neoprávněnou. Všechny podmínky pro oprávněnou reklamaci byly sice splněny, ale co kdyby se takto...

Daňová groteska: Zedník si dal do nákladů podprsenku

19.12.2014 17:07
www.novinky.cz/finance/356083-danova-groteska-zednik-si-dal-do-nakladu-podprsenku.html

Hurá do podnikání

18.12.2014 05:40
Už mě opravdu nebavilo to věčné vysedávání na úřadě, vyčkávání konce pracovní doby, poslouchání toho blbce, co si vymýšlel stále nové a ještě nesmyslnější úkoly, než doposud a to trapné zvyšování mzdy, kdy namísto očekávaných a televizí prezentovaných pěti procent se navýšení objevilo na výplatní...

Jak dlužník komunikuje?

16.12.2014 06:53
(Pomozte nám rozšířit proces vymáhání o další výmluvy. Ty nejlepší přidáme a zpublikujeme). telefonát: Věřitel: Zjistili jsme, že jste nám dosud neuhradil fakturu po splatnosti. Dlužník: Jakou fakturu? Já žádnou od Vás nemám. Můžete mi jí prosím poslat znovu? Hned to zaplatím. Věřitel: Dobře...